Ανακύκλωση στο χώρο του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. του Συλλόγου μας!

Ομάδα ωφελούμενων προέβη σε διαχωρισμό και ανακύκλωση υλικών (πλαστικό, χαρτί) στο χώρο του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. του Συλλόγου μας.