Ανακύκλωση!!

Διαχωρισμός υλικών (Χαρτί-Πλαστικό) και ανακύκλωσή τους στο χώρο του ΚΔΗΦ Α.με.Α. του Συλλόγου μας!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...