Ανακύκλωση !!

Διαχωρισμός και ανακύκλωση υλικών (χαρτί-πλαστικό) στο χώρο του ΚΔΗΦ Α,με.Α. του Συλλόγου μας!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...