Γραφοκινητικές δεξιότητες, ανάπτυξη τριποδικής λαβής!