Διακοσμούμε τις αίθουσές μας!!

Λεπτή κινητικότητα, αμφίπλευρος και οπτικοκινητικός συντονισμός, χρήση ψαλιδιού, αντιγραφή σχεδίων!!