Διαχωρισμός και ανακύκλωση υλικών στο χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ του Συλλόγου μας!