Δραστηριότητα καθημερινής ζωής: Καθαρισμός του σχολικού μας!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...