Δωρεά από τα Super Markets Σαρέλας

Ευχαριστούμε τα Super Markets Σαρέλας για τα δώρα προς τους ωφελούμενους του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. του Συλλόγου μας, το προσωπικό και το Δ.Σ.!