Δωρεά σε εικόνες!

Ευχαριστούμε τον κο. Λεμπέση Βασίλη για τη δωρεά σε εικόνες για το σύνολο των ωφελούμενων, του προσωπικού και του Δ.Σ. του Συλλόγου μας!!