Ετήσιο Ημερολόγιο!

Φτιάξαμε το ετήσιο ημερολόγιό μας! Αμφίπλευρος συντονισμός και λεπτή κινητικότητα!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...