Ετήσιο Ημερολόγιο!

Φτιάξαμε το ετήσιο ημερολόγιό μας! Αμφίπλευρος συντονισμός και λεπτή κινητικότητα!