Ετήσιο Ημερολόγιο!

Φτιάξαμε το ετήσιο ημερολόγιό μας! Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, χρήση ψαλιδιού, οπτικοκινητικός συντονισμός, αμφίπλευρος συντονισμός, τριποδική λαβή, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων!