Ευχετήριες κάρτες και λαμπάδες για το Πάσχα!!

Στο πλαίσιο του εργοθεραπευτικού προγράμματος φτιάξαμε λαμπάδες και ευχετήριες κάρτες για το Πάσχα! Χρήση ψαλιδιού, αμφίπλευρος συντονισμός, οπτικοκινητικός συντονισμός, λεπτή κινητικότητα, συνεργατικότητα, ομαδικότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ των ωφελούμενων!