Ε' Παιδική Κατασκήνωση Α.μεΑ. Αγίου Ανδρέα, Καλοκαίρι 2022!