Ζωγραφική μέσα σε πλαίσιο!

Βελτιώνουμε τις γραφοκινητικές δεξιότητες: να χειριζόμαστε σωστά τα εργαλεία ζωγραφικής και να ζωγραφίζουμε ομοιόμορφα μέσα σε πλαίσιο!