Κολάζ με τη διαδικασία του super market!

Φτιάχνουμε τη σωστή διαδικασία που γίνονται τα ψώνια. Αυτή περιλαμβάνει την προετοιμασία στο σπίτι πριν πάνε στο κατάστημα μέχρι τη στιγμή που θα βγουν από αυτό. Βελτιώνουμε την τριποδική λαβή και τον οπτικοκινητικό συντονισμό.