Μαζί μας στην πρωινή μας βόλτα και η Πρόεδρος του Συλλόγου, κα. Καλιότσου Γιούλη