Μαθαίνουμε για το Σεισμό!

Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για το σεισμό. Τί πρέπει και τί δεν πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού, και κάνουν πρακτική άσκηση με όσα έμαθαν στη θεωρία!