Παίζουμε Κουτσό!!

Με αυτή την δραστηριότητα βελτιώνουμε την αδρή κινητικότητα και την έλλειψη ισορροπίας!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...