Παίζουμε Κουτσό!!

Με αυτή την δραστηριότητα βελτιώνουμε την αδρή κινητικότητα και την έλλειψη ισορροπίας!