Φτιάχνουμε παζλ

Ταύτιση, οπτική διάκριση, ενίσχυση συγκέντρωσης, διάρκεια προσοχής