Φτιάχνουμε τα πασχαλινά μας αυγά!!

Ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας, οπτικοκινητικού και αμφίπλευρου συντονισμού!