Φυσική πληροφόρηση των πολιτών Α.μεΑ. για τα προγράμματα του Συλλόγου.

Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑμεΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ" Κωδικός ΟΠΣ: 5002528, για την καλύτερη πληροφόρηση της κοινότητας, τοποθετήθηκε αυτοκόλλητη αφίσα στην είσοδο των νέων γραφείων του Συλλόγου μας, τα οποία πλέον βρίσκονται στο κεντρικότερο σημείο της Σαλαμίνας.