Φυτεύουμε πεπόνια, καρπούζια και μαζεύουμε πατάτες!!