1η Διαβούλευση αναφορικά με το υπό εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Σαλαμίνας

1η Διαβούλευση αναφορικά με το υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) του Δήμου Σαλαμίνας. Το Σύλλογό μας εκπροσώπησαν η Πρόεδρος κα. Καλιότσου Γιούλη και ο Διοικητικός Διευθυντής κος. Σπηλιόπουλος Ιωάννης.