Οικολογικές Κατασκευές...... Φτιάχνουμε το φράχτη για τον κήπο μας από παλέτες!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...