Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στον ετήσιο στολισμό Χριστουγεννιάτικων δέντρων το καράβι-σύμβολο του κέντροΜας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...