Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στον ετήσιο στολισμό Χριστουγεννιάτικων δέντρων το καράβι-σύμβολο του κέντρο