Κατασκευάζουμε το καράβι μας ........Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...