Κατασκευή για την 1η ΜαίουΜας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...