Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Σαλαμίνας.......Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...