ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ......Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...