Η σοδειά από τον κήπο μας......Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...