Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, στην Πτολεμαΐδα, 14,15,16/9/2018Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...