Ανοιχτό Γήπεδο Κέντρου Νεότητας! Παίξαμε και τρέξαμε!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...