Ανοιχτό Γήπεδο Κέντρου Νεότητας! Παίξαμε και τρέξαμε!!