Επίσκεψη στο Super Market με ομάδα ωφελουμένων!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...