Ετοιμαζόμαστε για τη θεατρική παράσταση των Χριστουγέννων!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...