Κατασκευές στο θερμοκήπιο, παλέτες και γλάστρες από πετσέτα και τσιμέντο!!