Κατασκευές στο θερμοκήπιο, παλέτες και γλάστρες από πετσέτα και τσιμέντο!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...