Οι ωφελούμενοι του Κέντρου μας συνοδεία εκπαιδευτών πρόσφεραν τα χειροποίητα ημερολόγιά μας σε διάφο