Οι ωφελούμενοι του Κέντρου μας συνοδεία εκπαιδευτών πρόσφεραν τα χειροποίητα ημερολόγιά μας σε διάφοΜας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...