Επίσκεψη στο Σύλλογο ΑμεΑ "Ανοιχτή Αγκαλιά"!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...