Σεμινάριο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα "Πιλοτικό πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Λεχαινών&q