Επίσκεψη στο Κοινωνικό Φαρμακείο Σαλαμίνας!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...