Οι κατασκευές μας συνεχίζονται!! Γλάστρες από πετσέτα και τσιμέντο!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...