Οι κατασκευές μας συνεχίζονται!! Γλάστρες από πετσέτα και τσιμέντο!!