Νέα σπορά καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της γεωπόνου και των ε