Επίσκεψη από το Νηπιαγωγείο "Ο μικρός Ευριπίδης"!!