Επίσκεψη από το Νηπιαγωγείο "Ο μικρός Ευριπίδης"!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...