Χορός: Το μέσο για την απελευθέρωση των ικανοτήτων!! Επιμελητήριο Κορινθίας!!