Οι κόποι μας έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς!!