Ανακύκλωση υλικών!! Χαρτί και πλαστικό σε κεντρικό σημείο του νησιού!!