Ανακύκλωση υλικών!! Χαρτί και πλαστικό σε κεντρικό σημείο του νησιού!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...