Στο σημερινό μάθημα εργοθεραπείας πλένουμε το σχολικό μας!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...