"Η δική μας Ναυμαχία"! Τα παιδιά μας ενημερώνουν για την παράστασή μας!!