Στο σημερινό μάθημα εργοθεραπείας τα παιδιά μας έντυσαν τα κουτιά στα οποία κρατούν τα προσωπικά του


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...