Μάθημα εργοθεραπείας: Δραστηριότητες καθημερινής ζωής, σχήματα, διαχωρισμός χρωμάτων!