Μάθημα Υπολογιστών στο χώρο του Συλλόγου μας! Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, οπτικοκινητικός συντονι